Hyra Container

Vi är Sveriges ledande aktör inom containers för kök, disk och kyla samt förråd, bodar och toaletter.

Förutom att vi besitter enorm kompetens och erfarenhet vågar vi skryta med vårt breda sortiment. Våra mobila och tillfälliga lösningar anpassar vi efter varje enskilt behov. Vid renoveringar, ombyggnationer eller säsongsverksamheter samt under festivaler eller andra tillfälliga utomhusarrangemang är våra lösningar optimala.

Vi har stor förståelse för obekväma leverans- och transporttider och anpassar dessa för varje unikt arrangemangs behov vilket även kan inkludera installation och montering.  

Merparten av våra containers köps in från Containex som vi har har ett mångårigt mycket välutvecklat samarbete med. Tillsammans har vi stora möjligheter att möta våra kunders behov och önskemål.

CONTAINEX_Schriftz RGB NEG-office-300dpi_216

Web002
Table.se erbjuder förrådscontainers och kylcontainers i olika storlekar för alla typer av förvaringsbehov. Utöver containerlösningar finns även mindre kylrum och kyltrailers som går att flytta med personbil.

002
Mobila enheter för kontor, mässor, försäljning, manskap eller toaletter - alla med den gemensamma nämnaren att de är enkla att placera, snabba att börja använda samt smidiga att avinstallera.

kökscontainer 20 fot med serveringsluckaMobila lösningar för kök och disk anpassade efter de krav som ställs på en modern restaurang. Perfekt för tillfälliga arrangemang eller vid renoveringar av befintliga kök.

Vi är återförsäljare av alla typer av containers och kan utforma dessa efter specifika behov vid försäljning. De kan utrustas med valfri inredning samt förses med fler dörrar, fönster och extra ventilation. Vi säljer även standardcontainers i befintligt skick.