Förrådscontainer

Förrådscontainers för alla typer av ändamål. Enkla lösningar för tillfälliga förvaringsbehov under t.ex. festivaler och på byggarbetsplatser. Både enkla oisolerade containers samt isolerade containers med belysning och uppvärmning.

Vi är återförsäljare av förrådscontainers och kan utforma dessa efter specifika behov vid försäljning. De kan utrustas med valfri inredning samt förses med fler dörrar, fönster och extra ventilation. Vi säljer även standardcontainers i befintligt skick.

Merparten av våra containers köps in från Containex som vi har har ett mångårigt mycket välutvecklat samarbete med. Tillsammans har vi stora möjligheter att möta våra kunders behov och önskemål.

CONTAINEX_Schriftz RGB NEG-office-300dpi_216

Förråd 6 fot
Smidigt och lätthanterligt förråd eller arbetsutrymme som passar överallt.

Förråd 8 fot isolerad
Smidigt och lätthanterligt förråd eller arbetsutrymme som passar överallt.

Förråd 10 fot
Smidigt och lätthanterligt förråd eller arbetsutrymme som passar överallt.

Förråd isolerad 20 fot
En rymlig förrådslösning med många användningsområden.

Förråd 10 fot
En mindre förrådslösning med elcentral och belysning.

Förråd isolerad 20 fot
En rymlig förrådslösning med elcentral och belysning.

Förråd 8 fot isolerad
Smidig förvaringslösning med möjlighet till uppvärmning året om.

Förråd 10 fot
Smidig förvaringslösning med möjlighet till uppvärmning året om.

Förråd isolerad 20 fot
Stor förrådscontainer med isolering- perfekt året runt som förråd eller arbetsyta.

Gas 6 fot
Specialbyggd förrådscontainer utrustad med väl tilltagna ventilationsöppningar.

Gas 8 fot
Specialbyggd förrådscontainer utrustad med väl tilltagna ventilationsöppningar.

Gas 10 fot - Visningsbild
Specialbyggd förrådscontainer utrustad med väl tilltagna ventilationsöppningar.

Moverbox vit
Brand- och vattenmotståndlig förvaringsbox.

Förråd 8 fot isolerad
Container för förvaring av miljöfarliga vätskor, olja eller diesel.

Visningsbild 750x500
20 fots container försedd med en låsbar brandklassad ståldörr.

20 fots container med högre tak och extra förvaringsutrymme.

open side1Förrådscontainer med en öppningsbar långsida för enklare lastning och bättre tillgänglighet.

dubbelsidig open sideEn 20 fot container med en öppningsbar kortsida och 2 öppningsbara långsidor.

Glöm inte att lägga till hyllor, belysning, hänglås och lastramp när du hyr container av oss. Om du hyr en isolerad container finns även möjlighet att lägga till värmefläkt. Ta en titt under produktkategorin containertillbehör.