GDPR


SYFTE MED REGISTRERING

För att kunna fungera som ett uthyrningsföretag måste Table Uthyrning & Arrangemang registrera vissa uppgifter (se nedan) kopplade till varje kund, privatperson som företag. Nu för tiden är det också en självklarhet att denna registrering och hantering sker digitalt för bästa effektivitet. Genom att vara eller bli kund hos Table Uthyrning & Arrangemang accepterar Du att vi får registrera vissa uppgifter om dig.
Vi skall dock aldrig begära in och registrera uppgifter som är ovidkommande för den enskilde kundens medverkan i vårt kundregister.

REGISTRERADE UPPGIFETR
Table Uthyrning & Arrangemang registrerar följande uppgifter om sina kunder:
• Namn
• Adress (fakturaadress och leveransadress)
• E-postadress
• Telefonnummer fast (om sådant finns)
• Mobiltelefon
• Organisationsnummer (företag)
• Kundnummer
• Betalningshistorik

KUNDENS RÄTTIGHETER
Som kund har man alltid rätt att se och ändra sina uppgifter. Detta sker genom att kontakta oss via e-post på info@table.se.

SPARADE UPPGIFTER
Table Uthyrning & Arrangemang sparar våra kunders personuppgifter och företagsuppgifter i 2 år efter senaste kontakt. Om en kund efter 2 år har en obetald skuld till oss sparas dock uppgifterna tills skulden är betald.

Det är vår förhoppning att Du som kund förstår och accepterar nödvändigheten att vi lagrar och hanterar dessa personuppgifter, så att vi kan fortsätta ge professionell service.