ALLMÄNNA HYRESVILLKOR PORSLIN, MÖBLER & TÄLT
xxx

PRISSÄTTNING
1.1 Priserna avser styckpriser och gäller från dag ett till dag två eller enligt överenskommelse. Mottagande av hyrgodset sker exempelsvis måndag kl 09.00 och återlämning tisdag kl 16.00. Alternativt mottagande fredag och återlämnande måndag. Om hyrgodset inte återlämnas på utsatt tid debiteras ytterligare hyresavgifter löpande ända tills hyrgodset är returnerat.

1.2 Table förbehåller sig rätten till prishöjning av hyrgods i befintliga och nya ordrar. Prishöjningen meddelas kund i mailform minst en månad innan prishöjningen träder i kraft. Orsaken till prishöjningen kommer att uppges och kan bero på ökade inköpspriser samt material- och hanteringskostnader. Hyrestagaren har givetvis rätt att säga upp avtalet enligt ordinarie uppsägningstid eller avboka sin order enligt ordinarie avbokningsregler. Under den tid som uppsägningsfristen varar får de ändrade villkoren eller priserna inte tillämpas på hyrestagarna.


AVBOKNING
2.1 Avbokning av material skall göras minst 5 arbetsdagar före hyresdatum annars utgår full hyra.


SKADOR
3.1 Alla uppkomna skador på hyrgods ska självmant påpekas och ersättas av hyrestagaren. Detta gäller även transportemballage och förpackningsmaterial såsom diskbackar och ställningar.


3.2 Hyrestagaren har ansvar för all utrustning under hyrestiden och är skyldig att ersätta alla skador och förluster till fulla varuvärdet.

3.3 Allt saknat eller trasigt hyrgods debiteras inköpspris + 25% för att täcka kostnader med uppackning och transporter. Tilläggsfaktura på saknat eller trasigt hyrgods kan ta upp till en månad att sammanställa.


ANSVAR
4.1 All uthyrning sker på kundens risk.


4.2 Table ansvarar ej för misslyckat resultat vid användandet av hyrd
utrustning.


4.3 Table fråntar sig allt ansvar vid eventuella skador på golv och andra ytor vid användning  av hyrda möbler.


PORSLIN
5.1 Diskning av hyrgods ingår i priset. Porslinet skall vara rent från matrester och nerpackat i samma emballage som det hämtades/levererades i.


5.2 Glas och koppar skall vara tömda på dryck och nerpackade i respektive backar upp och ner.


5.3 Om avvikelser från detta sker debiteras en extra avgift på 35% av hyran ut.

5.4 Allt saknat eller trasigt hyrgods debiteras inköpspris + 25% för att täcka kostnader med uppackning och transporter. Tilläggsfaktura på saknat eller trasigt hyrgods kan ta upp till en månad att sammanställa. Meddela alltid Table via mail direkt vid leveranstillfället om avvikelser i antal eller trasigt gods levererats.


MÖBLER
6.1 Inga av våra möbler får förvaras i regn eller snö. Att nita, spika eller förorsaka annan skada på hyrt material är förbjudet.


6.2 Alla skador på hyrt material plus den arbetstid som åtgår att reparera skadan debiteras hyrestagaren. Allt saknat eller trasigt hyrgods debiteras inköpspris + 25% för att täcka kostnader med uppackning och transporter. Tilläggsfaktura på saknat eller trasigt hyrgods kan ta upp till en månad att sammanställa.


6.3 Bord och stolar skall vid återlämnandet vara rena från drycker, matrester och dylikt. Om bord och stolar skall avhämtas, ska de vara hopfällda och staplade på samma sätt som vid leverans.


6.4 Kostnad tillkommer för montage och uppställning av möbler samt montering av sofföverdrag och ingår inte i våra priser utan bokas separat vid beställning i god tid innan leverans.


KÖKSUTRUSTNING
7.1 Hyrestagaren ansvarar för inkoppling av hyrda maskiner. Effekt uppges under produktbeskrivningen på vår hemsida. Effekten uppges även på respektive maskin då avvikelser från hemsidan kan förekomma. Säkring, inkopplingshandske och i förekommande fall fasföljd ska kontrolleras av kund eller fackman. Vid avlägsnande av inkopplingshandskar debiteras återställande av extern elektriker, minimum 1 200 kr.

7.2 Kylar, frysar och ismaskiner bör placeras i välventilerade utrymmen för fri tillgång på sval luft för bästa funktion. Vid långvarig hyra av dessa produkter behöver även filter för kondensor regelbundet rengöras. Transport av kylar och frysar måste ske stående. Liggande transport eller förvaring riskerar att skada kylsystemets funktion. Kylar och frysar ska återlämnas tömda på livsmedel.

7.3 Viss köksutrustning levereras på pall. Normalt sett är dessa pallar förstärkta för att minimera risken för transportskador. Utrustning ska återlämnas på samma pallar och fastspända på samma sätt som vid leverans. Om dessa pallar saknas eller är utbytta debiteras en avgift på 400 kr/pall samt kostnad för förlorade spännband.

7.4 Vid hyra av fritöser skall dessa återlämnas tömda på olja. Ersättning debiteras för städning av fordon samt hanteringskostnad för avfallet.

TÄLT
8.1 Hyrestagaren ansvarar för att montageplatsen är fri från hinder. Montageplatsen ska även vara fri från snö och is.

8.2 Hyrestagaren ansvarar för hyrda tält och inredning från det att Table har
färdigställt dessa till dess att nermontering påbörjas.

8.3 Hyrestagaren ansvarar för att tält inte skadas vid hårt väder, t.ex. hård vind eller liknande.

8.4 Grillning och övrig matlagning kan inte ske i tälten. Om detta görs ändå debiteras hyrestagaren extra för rengöringsarbete samt i vissa fall nyinköp av dukar vid lukt eller missfärgning som inte kan tvättas bort.

8.5 Det är inte tillåtet att klistra dekaler, använda tejp, fästkuddar eller liknande på tältdukarna.


STÖRRE TÄLT (evenemangshallar)
9.1 Hyrestagaren ansvarar för att marken/underlaget är lämplig för förankring av tältet samt att eventuella rör, ledningar mm. ligger minst 1 meter under markytan.

9.2 Hyrestagaren ansvarar för att tält, tillbehör och övrigt hyrgods är försäkrat under hela hyresperioden från avslutad montering till påbörjad demontering.

9.3 Hyrestagaren ansvarar för eventuellt underhåll och skötsel under hyresperioden – t ex. snöröjning av tälttak samt att utan dröjsmål ta kontakt med Table om det uppstår något problem eller om något går sönder.

9.4 Hyrestagaren ansvarar för att alla enskilda och privata vägar som används för att komma till/från montageplatsen är i körbart skick och att vägarna klarar belastningen av de fordon som behövs för transporter till och från montageplatsen. Eventuella grindar och bommar ska vara upplåsta/öppnade.

9.5 Hyrestagaren ansvarar för att söka alla tillstånd som krävs.

9.6 I prissättningen har vi förutsatt att transport kan ske ända fram till montageplatsen och att montageplatsen ligger på fastlandet. Om hyrgods måste bäras längre än 20 meter och/eller det är en nivåskillnad på 5 meter eller mer debiteras extra. Om båttransport måste tillämpas debiteras extra. Beställaren uppmanas att meddela sådana förhållanden redan vid bokningen.


CONTAINRAR
10.1 För hyresvillkor vid hyra av containers hänvisar vi till separat dokument på vår hemsida.


BETALNING
11.1 Betalning sker med kreditkort  eller med swish vid avhämtning. Fakturering sker efter särskild överenskommelse.


11.2 Faktureringsavgift tillkommer med 50 kronor.


11.3 Ändring av fakturaadress efter att fakturan är skickad debiteras kund med 200 kr.

11.4 Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 18,00 % per månad, jämte en lagstadgad påminnelseavgift om 45 kr. Vid inkasso debiteras lagstadgad inkassoavgift.

11.5 Tilläggsfaktura på saknat eller trasigt hyrgods kan ta upp till en månad att sammanställa. Meddela alltid Table via mail direkt vid leveranstillfället om avvikelser i antal eller trasigt gods levererats.