Köksrenovering på Bäckaskog Slott

Beskrivning av uppdraget

Ramböll renoverade köket på Bäckaskog slott. Slottet har anor från 1200-talet och golvet består till delar av stenvalv från den tiden. För att göra renoveringen möjlig behövdes hela köket utrymmas och kravet var att driften av köket skulle kunna fortgå under hela renoveringsperioden.

Table levererade sex isolerade containerenheter som byggdes ihop med den befintliga fastigheten med hjälp av en tillfällig modulkonstruktion. Hela det tillfälliga köket var isolerat och uppvärmt samt att alla vatten- och avloppsledningar var uppvärmda och isolerade.

INNEHÅLL:

  • Kökscontainer 20 fot
  • Diskcontainer 10 fot
  • Bageri (special) 20 fot
  • Förråd 20 fot
  • Kyl 20 fot
  • Frys 20 fot

UPPDRAGSGIVARE: Ramboll Sverige AB