Renoveringskök till Hooks Herrgård

Beskrivning av uppdraget

Hooks Herrgård är en konferensanläggning söder om Jönköping med hotell, spa och tre golfbanor. Här jobbar ca 20 kockar heltid. Under renoveringen av restaurangen samt ombyggnation av befintliga kök som beräknades ta ca 7 månader  jobbade man i en tillfällig köksmiljö från Table. Totalt 15 containers och ca 7  kvm anslutningskorridor har etablerats av Table på plats.

INNEHÅLL:

  • Dubbel varmkökscontainer
  • Kallskänk 2 st
  • Bagericontainer 1 st
  • Diskcontainer 2 st
  • Kylcontainer 2 st
  • Fryscontainer 1 st
  • Förrådscontainer 3 st
  • Omklädningsrum samt personaltoalett 2 st

UPPDRAGSGIVARE: Hooks Herrgård