CONTAINER ATT HYRA

Vi är Sveriges ledande aktör inom containers för kök, disk och kyla samt förråd, bodar och toaletter. Förutom att vi besitter enorm kompetens och erfarenhet vågar vi skryta med vårt breda sortiment. Våra mobila och tillfälliga lösningar anpassar vi efter varje enskilt behov. Vid renoveringar, ombyggnationer eller säsongsverksamheter samt under festivaler eller andra tillfälliga utomhusarrangemang är våra lösningar optimala. Merparten av våra containrar köps in från Containex som vi har har ett mångårigt mycket välutvecklat samarbete med. Tillsammans har vi stora möjligheter att möta våra kunders behov och önskemål.

Från och med den 10 oktober 2022 justeras våra priser på hyrescontainrar till följd av världsläget. Ökade inköpspriser på produkter och material samt stigande drivmedelskostnader och elpriser påverkar hela vår verksamhet och i sin tur prissättningen. Prishöjningen på 10-15% kommer att befintliga och nya ordrar. Läs mer om prisjusteringar i våra hyresvillkor.

Förrådscontainrar

Förrådscontainers för alla typer av ändamål. Enkla lösningar för tillfälliga förvaringsbehov under t.ex. festivaler och på byggarbetsplatser. Oisolerade containers samt isolerade containers med belysning och uppvärmning.

Kylcontainrar

Inom mobil kyla erbjuder vi ett brett utbud av kylcontainrar och kylrum. Olika behov och situationer kräver olika lösningar. De kan t.ex utrustas med valfri inredning samt förses med fler dörrar och olika typer av lås.

Fryscontainrar

Våra mobila frysrum fungerar både för tillfälliga behov eller som permanenta komplement till den ordinarie kapaciteten. De kan t.ex utrustas med valfri inredning samt förses med fler dörrar och olika typer av lås.

Kök & disk

Kökscontainers eller mobila kök finns som baskök, serveringskök, mixkök eller volymkök samt några specialkök. Dessa olika modeller är anpassade för olika verksamheter.

Toalettbodar

Vi erbjuder olika storlekar av anpassningsbara toalettcontainers lämpliga för restauranger, evenemang, offentliga platser och byggarbetsplatser när behovet av mobila toalett- och duschlösningar finns.

Kontorsbodar

Våra kontorscontainrar finns i flera storlekar för olika användningsområden. Bodarna fungerar utmärkt som t.ex. kontor och sjukstuga samt som sambandscentral under evenemang och vid säsongsuthyrning

Eventcontainrar

Vi har olika typer av mäss- och exponeringscontainers för olika ändamål. Containerlösningar för entréer, barer, caféer och utställningar. Beroende på val av utrustning täcker dessa behoven vid de flesta typer av försäljning över disk.

Specialcontainrar

Vi har möjlighet att skräddarsy containrar för specifika behov. Här finner ni exempel från vårt utbud av specialcontainers inom t.ex förvaring av miljöfarligt material, mässcontainrar för exponering och kylsläp.

Containertillbehör

Vi hyr ut alla typer av tillbehör för att våra kunder snabbt ska komma igång med att använda sin container. Hänglås, hyllor och lastramper är några exempel på containertillbehör som kan komma till användning.


Visar 1–40 av 106 resultat