FÖRRÅDSCONTAINER ATT HYRA

Förrådscontainrar för alla typer av ändamål. Enkla lösningar för tillfälliga förvaringsbehov under t.ex. festivaler och på byggarbetsplatser. Både enkla oisolerade containrar samt isolerade containrar med belysning och uppvärmning. Förrådscontainrar är en säker lösning för förvaring av trädgårdsmaterial, maskiner, mindre motorfordon och verktyg.

Vi är återförsäljare av förrådscontainrar och kan utforma dessa efter specifika behov vid försäljning. De kan utrustas med valfri inredning samt förses med fler dörrar, fönster och extra ventilation. Vi säljer även standardcontainrar i befintligt skick.

Merparten av våra containrar köps in från Containex som vi har har ett mångårigt mycket välutvecklat samarbete med. Tillsammans har vi stora möjligheter att möta våra kunders behov och önskemål.


Visar alla 19 resultat