Bäckaskog slott

Köksrenovering Bäckaskog

Beskrivning: Ramböll ska renovera köket på Bäckaskog slott. Slottet har anor från 1200-talet och golvet består till delar av stenvalv från den tiden. För att göra renoveringen möjlig behöver hela köket utrymmas och driften av köket måste kunna fortgå under hela renoveringsperioden.

Table levererar sex isolerade containerenheter som byggs ihop med den befintliga fastigheten med hjälp av en tillfällig modulkonstruktion. Hela det tillfälliga köket är isolerat och uppvärmt samt att alla vatten- och avloppsledningar är uppvärmda och isolerade.

Innehåll:

  • Kökscontainer 20 fot
  • Diskcontainer 10 fot
  • Bageri (special) 20 fot
  • Förråd 20 fot
  • Kyl 20 fot
  • Frys 20 fot

Kund: Ramböll sverige AB